Oferta

Masaż Sportowy 50 minut

Cena: 60 zł

REZERWUJ

Opis

Jest formą odnowy biologicznej przygotowującą układ stawowo-mięśniowy do wysiłku fizycznego, jak również przyśpiesza jego regenerację po treningu. Stosowany jest również celu uzupełnienia rozgrzewki lub usunięcia produktów przemiany materii zakwaszających mięśnie podczas wzmożonego wysiłku. Ma szczególne zastosowanie w leczeniu kontuzji sportowych. Masażem objęte są te części ciała, które są najbardziej zaangażowane w pracę podczas treningu lub zawodów.

 

Wyróżniamy pięć typów masażu sportowego:

Masaż treningowy

Wykonuje się go w całym okresie treningowo startowym. Celem masażu jest podnoszenie poziomu zdolności zawodnika do pracy, zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz modyfikację działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego.

Masaż przed zawodami

Wykonuje się go w okresie między ostatnim masażem treningowym, a dniem startu w zawodach. Celem tego masażu jest uzyskanie przez zawodnika jak najlepszej psychofizycznej gotowości startowej. Masaż przed zawodami wykonuje się w formie masażu całościowego.

Masaż startowy

Wykonywany jest przed startem. Poprzedza rozgrzewkę. Celem tego masażu jest jak najlepsze przygotowanie aparatu ruchowego do wysiłku.

Masaż powysiłkowy

Wykonuje się go między startami i od razu po zawodach sportowych. Celem tego masażu jest przywrócenie w jak najkrótszym czasie gotowości zawodnika do podejmowania kolejnych wysiłków.

Masaż podtrzymujący

Wykonuje się go w przerwie w regularnych treningach. Wtedy gdy zawodnicy nie trenują lub znacznie zmniejszają obciążenia treningowe. Celem jego jest utrzymanie sprawności fizycznej sportowca na jak najlepszym poziomie.